4/c'liye Ek Ödemede, Konya'dan Olumsuz Karar

Aşağıdaki karar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır

4/c'liye Ek Ödemede, Konya'dan Olumsuz Karar
05 Şubat 2015 Perşembe 14:38

Konya İdare Mahkemesi, 4/C'liye ödeme verilmesini talep eden davayı reddetti.

T.C.

KONYA

1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :2014/961

KARAR NO :2014/1436

DAVACI:

DAVALI::TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:

DAVANIN ÖZETİ:Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğünde 4/C'li (geçici) personel olarak görev yapan davacının tarafına 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılması talebinin reddine dair davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, kendisi ile aynı işi yapan personelin ek ödeme aldığı, kendisinin almamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile tarafına ödenmeyen ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI : Davacının 4/C'li personel olduğu, ilgili mevzuata göre kendisine ek ödeme yapılamayacağı gibi, verilen ücret haricinde başka bir ödeme yapılmasının da mümkün olmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya 1. idare Mahkemesi Hakimliğince ışın gereği düşünüldü;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinde; "...Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara,...ek ödeme yapılır...Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele,...bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 2014 mali yılı için alman ve 01/01/2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5762 sayılı Bakanlar Kumlunun "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki işleri Yürütmek Üzere Geçici Personel istihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ının 7/7. maddesinde; "Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde; kamu idarelerindeki istihdam biçimleri memurlar (4/A), sözleşmeli personel (4/B), geçici personel (4/C) ve işçiler (4/D) olarak belirtilmiş ve 5. maddesinde; "Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar." düzenlemesine yer verilmiş, 147. maddesinde de "Bu Kanunda geçen; A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,...ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğümde 4/C'li (geçici) personel olarak görev yapan davacının tarafına 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılması talebiyle davalı idareye başvurduğu, başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanızı açıldığı anlaşılmıştır.

Davacı her ne kadar tarafına 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılmasını talep etmekte ise de; yukarıda da açıkça belirtildiği üzere anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesinde söz konusu ek ödemenin yapılabileceği personelin tahdidi olarak sayıldığı, buna göre ek ödemenin "aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara" yapılabileceği, bu kapsamda davacının 2914 sayılı Yasaya veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personel veya maddede belirtilen askeri personel statüsünde bulunmadığının açık olduğu gibi, yukarıda aktarılan 657 sayılı Yasanın 147. maddesi uyarınca 4/C'li (geçici) personel statüsündeki davacının "aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre almakta olan personel" konumunda da bulunmadığı, zira anılan Yasa hükmü uyarınca aylıkların sadece 657 sayılı Yasanın 4/A bendinde öngörülen memurlara ödenen parayı ifade ettiği ortadadır.

Diğer taraftan, aynı KHK maddesinin devamında çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele Bakanlar Kurulu kararı ile ek ödeme yapılabileceği belirtilmiş ise de, yine yukarıda aktarılan 657 sayılı Yasanın 4. maddesine göre sözleşmeli personelin; memurlardan, işçilerden ve geçici personelden ayrı bir statüye sahip olduğu da açık olup, bu durumda davacının sözleşmeli personel konumunda değerlendirilmesine de olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı tarafından, kendisinin de 4/A veya 4/B statüsündeki diğer personelle aynı işi yaptığı ve böylece aynı ek ödemeyi alması gerektiği belirtilmiş ise de; bilindiği üzere kamu personel hukukunda, personelin mali tüm haklarının yasa ile veya yasanın verdiği yetkiye istinaden idari düzenleyici işlemlerle belirlendiği açık olup, bu doğrultuda yukarıda aktarıldığı üzere 375 sayılı KHK'nın ek. 9. maddesinde 4/C'li (geçici) personele ek ödeme yapılacağına dair bir hükme yer verilmediği gibi, yine 4/C'li (geçici) personelin ücretleri ve tüm mali haklarını özel olarak düzenleyen ve yukarıda da aktarılan 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7/7. maddesindeki; "Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." düzenlemesi uyarınca davacıya anılan Bakanlar Kurulu kararında sayılanlar haricinde bir ödeme yapılmasına yine hukuki olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda aktarılan KHK hükümleri ve Bakanlar Kumlu kararı uyarınca 4/C'li (geçici personel) statüsünde olan davacıya, 657 sayılı Yasanın 4/A bendine tabi memurlara ve (Bakanlar Kurulunca kararlaştırılması halinde) sözleşmeli personele ödenebilen ek ödemenin yapılmasına hukuken olanak bulunmadığından, davacının bu yöndeki talebinin reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, bu yönde davanın reddi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü gösterilen 113,40-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı KHK ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00.-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, posta avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 24/12/2014 tarihinde karar verildi

 Memurlar.Net
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.