21/02/2015 Tarihli Atama Kararları

21/02/2015 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

21/02/2015 Tarihli Atama Kararları
21 Şubat 2015 Cumartesi 10:38

Resmi GazeteSayı : 29274

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/12

1 - Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel SARI'nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK'in,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                     Bülent ARINÇ

               Başbakan                                                                                                          Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/13

1 - Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Recep KAFES'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                     Bülent ARINÇ

               Başbakan                                                                                                          Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/14

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet GENÇ'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ali BABACAN

                  Başbakan                                                                                                           Başbakan Yardımcısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/16

1 - Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih AĞDAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/17

1 - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin ÇİFTÇİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/18

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Tacettin GÜNEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/19

1 - Bakanlık Müşaviri Doç. Dr. Mustafa CAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/20

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Abdulkadir ABDUŞOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/21

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Hasan AYKUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/22

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet ALTIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/23

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Nesim TANĞLAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                             Ayşenur İSLAM

                     Başbakan                                                                                                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/24

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına, Cemil BAŞPINAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5000 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                       Fikri IŞIK

                               Başbakan                                                                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/25

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi KONARILI'nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Ali Osman KAŞIKCI'nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                       Fikri IŞIK

                               Başbakan                                                                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/26

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine, Hüseyin KOCAPİÇAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                       Faruk ÇELİK

                                  Başbakan                                                                                             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/27

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine, Cüneyt ÖZEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                       Faruk ÇELİK

                                  Başbakan                                                                                             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/28

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                          İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                                                                                       Çevre ve Şehircilik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/29

1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                          İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                                                                                       Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/2

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Murat BAŞÇERİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                          İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                                                                                       Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/30

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Levent Murat BURHAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                             Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan                                                                                                           Dışişleri Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/4

1 - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY'ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                          Mehmet Mehdi EKER

                   Başbakan                                                                                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/37

1 -Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Atik Ahmet YÜCER'in atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                          Mehmet Mehdi EKER

                   Başbakan                                                                                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/38

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cafer KINANÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                          Mehmet Mehdi EKER

                   Başbakan                                                                                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/40

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Bekir KILIÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                          Mehmet Mehdi EKER

                   Başbakan                                                                                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/42

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hakkı AHMETBEYOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                           Nurettin CANİKLİ

            Başbakan                                                                                              Gümrük ve Ticaret Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/43

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Dursun COŞKUNÇELEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                           Nurettin CANİKLİ

            Başbakan                                                                                              Gümrük ve Ticaret Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/49

1 - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Fikret KOMSER'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/50

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan ÇOKÇEVİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/51

1 - Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet BULUT'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/52

1 - Bakanlık Müşaviri Yalçın KURT'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/53

1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Ali Erdem YALÇİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/54

1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Mustafa ÇAKIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                         Ömer ÇELİK

                Başbakan                                                                                                       Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/55

1 - Diyarbakır Defterdarı Hasan KOCA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Diyarbakır Defterdarlığına Aksaray Defterdarı Ali AYKAŞ'ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                        Mehmet ŞİMŞEK

     Başbakan                                                                                                                     Maliye Bakanı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/56

1 - Şırnak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak Defterdarlığına Zeynülabiddin TOPRAK'ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                        Mehmet ŞİMŞEK

     Başbakan                                                                                                                     Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/59

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bülent ŞAHİN'in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                  Nabi AVCI

             Başbakan                                                                                                    Milli Eğitim Bakanı

 Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/62

1 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine İlhan UMUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                         Veysel EROĞLU

                Başbakan                                                                                         Orman ve Su İşleri Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/64

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan BİRDAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                                       Lütfi ELVAN

                             Başbakan                                                                                                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/65

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet KARABULUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

20/2/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                                                                                       Lütfi ELVAN

                             Başbakan                                                                                                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.