2012/1 Sayılı Hakem Kurulu Kararları Uyarınca Merkez Teşkilatı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Genelge...

2012/1 Sayılı Hakem Kurulu Kararları Uyarınca Merkez Teşkilatı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Genelge

2012/1 Sayılı Hakem Kurulu Kararları Uyarınca Merkez Teşkilatı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Genelge...
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından 2012/1 Sayılı Hakem Kurulu Kararları Uyarınca Merkez Teşkilatı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Genelge yayımlanmıştır.


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık
 
Sayı:  B.10.MUS.00.00.00/000/72    11/06/2012
Konu: 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararı hk.
 
 
 
 
GENELGE
2012/27

 

İlgi: 06/01/2012 tarih ve 972 sayılı ve 2012/2 Nolu Genelge

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin ek ödeme işlemlerinin 15/01/2012 tarihinden itibaren, 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği ilgi Genelge ile duyurulmuştur.

1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uyarınca 01/01/2012-30/06/2012 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık katsayısı  (0,068835) olarak belirlenmiştir. Bu itibarla Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapan personele aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1)  375 KHK'nın Ek 9 uncu maddesi uyarınca 01/01/2012 tarihinden bu yana personele ödenen ek ödeme tutarları (0,068835) katsayısına göre yeniden hesaplanacak ve 01/01/2012 ile 15/06/2012 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler yeni tutarlar ile her ay bazında kıyaslanarak anılan dönemlere ilişkin aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-1: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelin 01 Ocak 2012 tarihinden 15 Ocak 2012 tarihine kadar olan 14 günlük süreye ilişkin ek ödeme için aşağıdaki şekilde fark ödemesi tespit edilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

14 Günlük Net Tutar

(TL)

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme

110

9500x 0,066187 x1,10 = 691,65

691,65x0,0066 = 4,56

687,09

310,30

Yeni Belirlenen katsayıya göre yapılması gereken ek ödeme

110

9500x0,068835x1,10 = 719,33

719,33x0,0066 = 4,75

714,58

322,71

Fark Ödemesi

322,71 – 310,30

 

12,41

 



 
Örnek-2: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelin 15 Ocak 2012 tarihinden 14 Şubat 2012 tarihine kadar olan bir aylık süreye ilişkin ek ödeme için aşağıdaki şekilde fark ödemesi tespit edilecektir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesine göre hesaplanan ek ödeme

110

9500x 0,066187 x1,10 = 691,65

691,65x0,0066 = 4,56

687,09

Yeni Belirlenen katsayıya göre yapılması gereken ek ödeme

110

9500x0,068835x1,10 = 719,33

719,33x0,0066 = 4,75

714,58

Fark Ödemesi

714,58 – 687,09

27,49


 


 
2)  Ayrıca, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkının ödenmesi gerekmektedir.
 
Örnek-3: 1.derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personele 01/01/2012 ile 15/06/2012 tarihleri arasında geç ödeme farkıyla birlikte toplam ödenecek fark tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.
 
 

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Ödenen net ek ödeme tutarı(TL)

(A)

Yeni katsayıya göre ödenmesi gereken net ek ödeme tutarı(TL)

(B)

Ödenmesi gereken fark tutarı(TL)

 

(C) = (B-A)

Geç ödeme farkı (TL)

(D)

Ödenmesi gereken toplam tutar (TL)

(E) = (C + D)

15/01/2012 tarihine kadar 14 günlük süre

310,30

322,71

12,41

0,28

12,69

15/01/2012

687,09

714,58

27,49

0,62

28,11

15/02/2012

687,09

714,58

27,49

0,62

28,11

15/03/2012

687,09

714,58

27,49

0,62

28,11

15/04/2012

687,09

714,58

27,49

0,62

28,11

15/05/2012

687,09

714,58

27,49

0,62

28,11

TOPLAM FARK ÖDEMESİ

153,24

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar
 
 
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı 



YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması