2011/1 İle Sağlık Bakanlığı’na Atananlar Hakkında Açıklama

KPSS 2011/1 ile Atamaları Bakanlığımıza Yapılanlar Hakkında açıklama

2011/1 İle Sağlık Bakanlığı’na Atananlar Hakkında Açıklama

2011/1 Sağlık Bakanlığı’na Atananlardan İstenilen Evraklar

1 - Yerleştirme Sonuç Belgesi
2 - En son öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti( Odyolog kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak Odyoloji alanında lisans üstü eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli) teslim etmeleri gerekmektedir.
Sağlık Fizikçisi kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre
Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli) teslim etmeleri gerekmektedir)
3 - Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirtir sağlık raporu(Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
4 – Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli sicil ve arşiv kaydı)
5 – Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı (Bayan adaylardan kızlık soyadının göründüğü)
6 – İkametgâh İlmühaberi
7 – Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)8 – 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)
9 – Mal Bildirim Beyannamesi
10 – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna atananlardan örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönem bilgisayar dersi aldığına dair transkript’in aslı veya onaylı sureti yada M.E.B. onaylı en az 120 saat süreli Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti.
11 – Avukatlık Ruhsatının noter onaylı sureti (Avukatlık Kadrosuna yerleşenler için)
12 – Sürücü Belgesinin noter onaylı sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)
Adaylar yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 11/07/2011 tarih ve 137128 sayılı onayına istinaden 11/08/2011 Perşembe tarihi mesai bitimine kadar, yerleşen adayların bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Sosyal Çalışmacı Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Acil Tıp Teknikeri, ve Hemşire Kadrolarına yerleşen adaylar için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1. Kat Yardımcı Sağlık Personel Atama Şube Müdürlüğüne,
Kimyager, Mimar, Mühendis, Avukat, Şoför ve V.H.K.İ. kadrolarına yerleşen adaylar için ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 5. Kat Genel İdari Hizmetler Atama Şube Müdürlüğüne,
İlanen Duyurulur

Evrak Teslim Adresi: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye / Ankara

Evrak Teslim Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması