10 Ekim 2013 Tarihli Atama Ve Görevden Alma Kararları..

10 EKİM 2013 TARİHLİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

10 Ekim 2013 Tarihli Atama Ve Görevden Alma Kararları..
10 Ekim 2013 Perşembe 11:54

Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait kadrolardan bazılarında atama ve görevden almalar oldu. 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Atama Kararları şöyle:

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2013/640

             1 − Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Ahmet Müfit ARBERK'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2013/641

             1 − T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Ümit Ulvi CANİK'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/642

             1 − Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliği'ne, Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yüksel Aydın YAZICI'nın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/643

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Lütfi DÜZ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/644

             1− Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Şafak AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/645

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Ali PEKTEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/646

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yahya ADIYAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/647

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İdris UÇMA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/657

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Safa TOPUZ'un atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/658

             1 − Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mehmet Hadi TUNÇ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/660

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine,

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Saim PARLAK'ın, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Muammer GÜLER

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/662

             1 − Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar GÖZÜM'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/663

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet KIZILKAYA'nın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/664

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Mehmet Bahaettin KAPTAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/665

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Abdurrahman ULUIRMAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/666

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Yakup KARAASLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/667

             1 − Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Balıkesir 25. Bölge Müdürü Yakup BAŞOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/668

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ahmet Serdar MUSLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/669

             1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Yaşar SARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/670

             1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Yusuf ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.