2017 MEB eş durumu ve özür durumu il içi öğretmen atama yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen MEB il içi yer değiştirme sonuçlarını ve ayrıntılarını bulabilirsiniz. MEB tarafından eş durumuna göre öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden nasıl öğrenecek gibi sorularınızın yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Her yıl düzenli olarak yapılan MEB yer değiştirme bu yılda Ağustos ayı itibariyle merak konusu oldu. Eş durumuna göre yer değiştirmek isteyen binlerce öğretmen sonuçları meb.gov.tr adresinden ve bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitelerinden takip edebilecekler.

2017 MEB eş durumu ve özür durumu il içi öğretmen atama yer değiştirme sonuçları açıklandı

2017 Ağustos ayı öğretmenlerin eş ve sağlık özrüne dayalı özür grubu atamalarına bağlı atama sonuçları açıklandı. Siz de haberimizden MEB eş durumu il içi öğretmen atama yer değiştirme sonuçlarını öğrenebilir atama sonuçlarını takip edebilirsiniz. Binlerce öğretmenin merakla beklediği eş durumu ve sağlık özrüne mukabil yer değiştirme il içi atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. MEB mebbis tarafından yapılan açıklamada Öğretmenlerin 2017 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Sonuçları haberimizde yer alan linke tıklayarak anında öğrenebilirsiniz.

EŞ VE ÖZÜR DURUMUNA GÖRE ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazaretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Öğretmenler arasında genellikle özür grubu atamaları yapıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçları meb.gov.tr adresinden yayınlandı.

Yukarda yer alan linkten Öğretmenlerin 2017 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

5 EYLÜL'DE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin özür grubu atamalarını 26 Ağustos 2017 tarihinde açıklanı. 2017 yılı özür grubu atamaları ile ataması gerçekleştirilen öğretmenler 5 Eylül 2017 tarihi itibariyle ilişik kesme işlemlerini yapacaklar. Bu tarihten sonra adayların işlemleri geçersiz sayılacak. MEB öğretmenlerin bu tarihte kesin işlemlerini yapmaları konusunda uyardı.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden; a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden; a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

KONU HAKKINDA MEB'DEN AÇIKLAMA

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları, bilim sanat
merkezleri ile halk eğitim merkezleri hariç olmak üzere alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan
eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek
öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü
göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında ise yer değiştirme başvurularının son günü esas
alınacaktır.

2. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde,
eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret
Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu
müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir
örneği öğretmene verilecektir.

4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular
onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki
başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru
yapmaları sağlanacaktır.

5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında
bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının
onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda
onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine yapacaktır.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin
veya izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları dataşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği
yapılanlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim
kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli
şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde
işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve
onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler
iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.

12. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinden ayrıca duyurulacaktır.

13. Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri
değiştirilenler, en geç 18 Eylül 2017 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak
adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.

14- 2017 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler sonradan
mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme
isteğinde bulunamayacaktır.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin
söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki
eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel
sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı
olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan
yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile
yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir
vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen MEB il içi yer değiştirme sonuçlarını ve ayrıntılarını bulabilirsiniz. MEB tarafından eş durumuna göre öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden nasıl öğrenecek gibi sorularınızın yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Her yıl düzenli olarak yapılan MEB yer değiştirme bu yılda Ağustos ayı itibariyle merak konusu oldu. Eş durumuna göre yer değiştirmek isteyen bnlerce öğretmen sonuçları meb.gov.tr adresinden ve bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitelerinden takip edebilecekler.  MEBBİS

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 21:49YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması