Özlük Haklar Haberleri

Aile Sağlığı Çalışanlarının Özlük Ve Çalışma Sorunları Çözülecek Mi?..
20 Mayıs 2014, 19:37 0
Aile Sağlığı Çalışanlarının Özlük Ve Çalışma Sorunları Çözülecek Mi?..
Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının; döner sermayeden yararlanma ve nöbet konusu ile başka kurumlarda görevlendirildiklerinde karşılaştıkları sorunlar Mecliste soru önergesine konu edildi.
Sağlık Çalışanlarının Özlük Ve Çalışma Sorunları..
20 Mayıs 2014, 09:47 0
Sağlık Çalışanlarının Özlük Ve Çalışma Sorunları..
Sağlık Çalışanlarının Özlük ve Çalışma Sorunları