Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı


Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

 ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN 
İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TUR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 30/09/2015 – 31/05/2020

Başvuru Numarası:

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/14

Karar Destek Uzmanı Danışmanı (1)

 2

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/5-1

Veri İstatistik Danışmanı (1)

 3

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/5-2

Veri İstatistik Danışmanı (2)

 4

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/2

Veri Madenciliği Danışmanı

 5

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-1

Yazılım Geliştirme Danışmanı (1)

 6

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-2

Yazılım Geliştirme Danışmanı (2)

 7

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-3

Yazılım Geliştirme Danışmanı (3)

 8

SBSGM/2016/CS/D.2.1.1.1/IC/4-3

Yazılım Geliştirme Danışmanı (4)

 9

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.8/IC/1-2

Yazılım Danışmanı

 10

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/10

Yazılım Direktörü Danışmanı

 11

SBSGM/2016/CS/D.2.1.1.1/IC/1

Bilişim Standartları Geliştirme Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 14.06.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 28.06.2016, Saat: 18:00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamak üzere Dünya Bankasına başvuruda bulunmuştur.  İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 11 Danışman alınacaktır. Aşağıda nitelikleri belirtilen danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Temmuz 2016 tarihinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 1

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/14

Karar Destek Uzmanı Danışmanı (1)

Beklenen Hizmetler

 1. Karar Destek Sistemlerini geliştirmek üzere faaliyetler yapmak
 2. Karar Destek Sistemleri oluşturmak üzere gerekli veri ambarı analizlerini yapmak
 3. Karar Destek Sistemlerinin devamlılığı için gerekli bakım çalışmalarını yapmak
 4. Karar Destek Sistemlerinin verimli kullanılması için Veri Ambarı ve Raporlama birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak
 5. Karar Destek Sistemleri için kullanılan/kullanılacak İş Zekâsı yazılımlarının analizini yapmak, devamlılığı için gerekli aksiyonları almak
 6. Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak
 7. İdarenin karar destek sistemleri kapsamında vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama konusunda en az iki yıl deneyim sahibi olmak
 3. Oracle, Microsoft, iş zekâsı uygulamaları konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak

Tercihen;

 1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az iki yıllık deneyim sahibi olmak.

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 2

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/5-1

Veri İstatistik Danışmanı (1)

Beklenen Hizmetler

 1. Teklif edilen proje dahilinde yürütülmesi gereken, sisteme sahadan gelecek verilere ilişkin standardizasyon çalışmalarının yapılması ve bu verilere ilişkin geri dönüşlerin yorumlanması süreçlerinde yer almak üzere veri standardizasyonu konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, buna ek olarak bu çalışmalar için gereken nitelikli insan kaynağının istihdamı amaçları doğrultusunda görev almak
 2. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak
 3. Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Tercihen;

 1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az iki yıllık deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 3

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/5-2

Veri İstatistik Danışmanı (2)

Beklenen Hizmetler

 1. Teklif edilen proje dahilinde yürütülmesi gereken, sisteme sahadan gelecek verilere ilişkin standardizasyon çalışmalarının yapılması ve bu verilere ilişkin geri dönüşlerin yorumlanması süreçlerinde yer almak üzere veri standardizasyonu konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, buna ek olarak bu çalışmalar için gereken nitelikli insan kaynağının istihdamı amaçları doğrultusunda görev almak
 2. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak
 3. Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Tercihen;

 1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az 2 (iki) yıllık deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 4

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/2

Veri Madenciliği Danışmanı

Beklenen Hizmetler

 1. Veri ambarı sistemlerini oluşturmak ve yönetmek
 2. Karar destek sistemleri ve veri tabanı birimleri ile koordinasyonu sağlamak
 3. Oluşacak yeni rapor taleplerinin analiz edilerek gerekli veri ambarı yapısını oluşturmak
 4. Meydana gelebilecek arızalara 7/24 müdahale ve garanti kapsamında olan sistemlerin garanti sağlayan tedarikçiler tarafından onarılmasının yönetilmesi
 5. Garanti sağlayan tedarikçilerin, sözleşmelerine göre bakım, yedekleme, destek ve arıza giderme gibi işlemlerinin takip edilmesi
 6. Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak
 7. İdarenin verdiği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik veya İstatistik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 2. Veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
 3. Veri Madenciliği konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
 4. Veri Ambarı modelleme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
 5. Oracle, MSSQL veya Teradata sistemleri üzerinde en az 2 (iki) yıllık tecrübesi olmak
 6. ETL, ELT süreçleri konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak

Tercihen;

 1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
 2. NoSQL veri tabanları üzerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 5

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-1

Yazılım Geliştirme Danışmanı (1)

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerinin yürütülmesi, desteğinin sağlanması
 2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak
 4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması
 8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak
 9. Idarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yazılım uygulama geliştirme alanında 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 5. Oracle veya SQL Server veritabanı alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 6. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 7. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 6

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-2

Yazılım Geliştirme Danışmanı (2)

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması
 2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak
 4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması
 8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak
 9. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yazılım uygulama geliştirme alanında 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 5. Oracle veya SQL Server veri tabanı alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 6. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 7. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 7

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/7-3

Yazılım Geliştirme Danışmanı (3)

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması
 2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak
 4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması
 8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak
 9. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yazılım uygulama geliştirme alanında 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 5. Oracle veya SQL Server veri tabanı alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 6. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 7. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 8

SBSGM/2016/CS/D.2.1.1.1/IC/4-3

Yazılım Geliştirme Danışmanı (4)

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması
 2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak
 4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması
 8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak
 9. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yazılım uygulama geliştirme alanında 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak
 5. Oracle veya SQL Server veri tabanı alanlarında en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak
 6. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak
 7. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 9

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.8/IC/1-2

Yazılım Danışmanı

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması
 2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak
 3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak
 4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması
 8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak
 9. İdarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yazılım uygulama geliştirme alanında 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 5. Oracle veya SQL Server veri tabanı alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 6. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak
 7. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 10

SBSGM/2016/CS/D.1.3.1.1/IC/10

Yazılım Direktörü Danışmanı

Beklenen Hizmetler

 1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ek birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yönetilmesi, desteğinin sağlanması
 2. Yazılım geliştirme personeline yeni teknolojiler konusunda eğitim ve destek vermek
 3. Yeni yazılım teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
 4. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlama süreçlerini yönetmek
 5. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlanması çalışmalarını yönetmek
 6. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması
 7. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması
 8. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması
 9. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp geliştirilip İdareye kazandırılması

10.  İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerinin yönetimi

11.  İdarenin vereceği diğer işleri yapmak

Aranan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak
 3. Microsoft. NET konusunda 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak
 4. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak
 5. Sağlık bilişimi alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak
 6. NoSQL ve Big Data Analytics süreçlerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak
 7. Agile, SCRUM vb. proje yönetim metodları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak
 8. Oracle veya SQL Server veritabanı alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak

Tercihen;

 1. Kamu kurumlarının e-devlet entegrasyon süreçlerinde en az 1 (bir) yıllık deneyime sahip olmak
 2. Doktora veya en az yüksek lisans mezunu olmak
 3. En az 3 yıllık yurtdışı deneyimine sahip olmak
 4. Son beş yıl içinde KPDS veya ÜDS/YDS İngilizce bölümünden en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak ve/veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak tercih sebebidir. Eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden mezun olunması halinde puan 95 olarak kabul edilecektir

Sıra No

Başvuru No

İşin Adı

 11

SBSGM/2016/CS/D.2.1.1.1/IC/1

Bilişim Standartları Geliştirme Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

 1. Bakanlık genelinde kullanılmakta olan veya kullanılması planlanan sağlık bilişimi uygulama ve süreçlerine yönelik ulusal ve uluslararası standartların kullanımına dair mevcut durumun tespiti ve analizini yapmak
 2. Yapılan çalışmalarla alakalı rapor ve dokümantasyon hazırlamak
 3. Ulusal Sağlık Bilişimi Standartları Kılavuzu, Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları Kılavuzu, Literatür Taraması Çalışma raporlarının hazırlanması ve bilişim standartlarının belirlenip geliştirilmesi sürecini yürütmek
 4.  Bilişim standartları konusunda yapılacak eğitimleri belirleyip organizasyonuna öncülük etmek ve uygulanabilirliğini denetlemek
 5. İdare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 
 1. Geliştirilen veya mevcut raporlarda istenen değişiklikleri yerine getirmek ya da mevcut sorunları çözmek

Aranılan Nitelikler

 1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Sağlık Bilişim Standartlarının kullanıldığı veya bu standart protokollerinin uygulandığı bir hastanede en az 1 (bir) yıl çalışmalarda bulunmuş olmak
 3. Tıp bilişimi alanında kullanılan HL7, DICOM standartları konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak
 4. MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanı, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak ilanımız ekinde yer alan özgeçmiş formatına göre, Türkçe olarak hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasınıiçeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 28.06.2016 tarihi saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese gelerek elden veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.Ekte yer alan özgeçmiş formatına uygun olarak hazırlanmayan özgeçmişler dikkate alınmayacaktır.Elektronik Posta (E-Mail) yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamıKılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.CV formatı için tıklayınız.

Başvuru Adresi:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Mithatpaşa Caddesi, No: 3 B Blok Kat:1/105 nolu oda 06434 Sıhhiye/ANKARA

Telefon: 0312 585 2449

Faks: 0312 585 1915


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.