.

2015/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 2015/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alınacağını açıkladı.

2015/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alınacakSAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Birim bazında liste için  tıklayın.

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

POZISYON UNVANI    ÖĞRENİM DÜZEYİ    TOPLAM
BİYOLOG    LİSANS    16
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ    LİSANS    11
DİYETİSYEN    LİSANS    49
EBE    LİSANS    473
ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ)    LİSANS    6
FİZYOTERAPİST    LİSANS    165
HEMŞİRE    LİSANS    1983
ODYOLOG    LİSANS    6
PERFÜZYONİST    LİSANS    6
PSİKOLOG    LİSANS    23
SAĞLIK FİZİKÇİSİ    LİSANS    14
SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI    LİSANS    99
SOSYAL ÇALIŞMACI    LİSANS    25
EBE    ORTAÖĞRETİM    34
HEMŞİRE    ORTAÖĞRETİM    669
SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ    ORTAÖĞRETİM    155
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ    ORTAÖĞRETİM    99
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ    ORTAÖĞRETİM    4
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ    ORTAÖĞRETİM    38
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ    ORTAÖĞRETİM    35
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER    ORTAÖĞRETİM    12
HEMŞİRE    ÖNLİSANS    34
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    177
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    5
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    12
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    10
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    297
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    8
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    14
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    14
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    8
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    5
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    6
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    29
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    5
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    139
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    31
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    13
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    14
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    136
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    5
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER    ÖNLİSANS    28
SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ    ÖNLİSANS    8
TOPLAM        4920
Birim bazında liste için  tıklayın.

 

memurlarnet

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.