Sağlıkçılar:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
Bakanlık Yurtdışına  Personel Gönderecek


Hemşire Forması
TAKIM 34.90 TL
En Güncel KPSS Haberleri için TIKLAYINIZ
 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SUDAN-TÜRKİYE NYALA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE DAİR İLAN

Sudan Cumhuriyeti’nin Güney Darfur Eyaleti başkenti Nyala’da Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen Sudan-Türkiye Nyala Hastanesine sağlık personeli görevlendirilecektir. 663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Yurtdışı Sağlık Hizmet Birimlerini düzenleyen 51. maddesindeki  “Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilir, kurdurabilir, işletebilir ve işlettirebilir; bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir, insan ve malî kaynakları ile destek sağlayabilir” hükmü gereğince Güney Darfur Eyaleti başkenti Nyala’da inşa edilen Sudan-Türkiye Nyala Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti taraflarınca ortak işletilmesi kararlaştırılmıştır. Ocak 2013 tarihinden itibaren hastanede istihdam edilmek üzere aşağıda nitelikleri ve branşları belirtilen söz konusu personel görevlendirilecektir. Görevlendirilecek doktor personel 14 Nisan 1928 tarihli “Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çerçevesinde görev yapacaktır. 

1- GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN UNVAN VE BRANŞLARI:
Başhekim
Başhekim Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Müdürü
Hastane Müdür Yardımcısı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Sorumlu Hemşire 
Eğitim Sorumlusu (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Başasistan, Şef):
(Patoloji Kliniği, Acil Tıp Kliniği , Tıbbi Biyokimya Kliniği , Kadın Doğum Kliniği VE YENİDOĞAN, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Diş Kliniği, Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz, Anestezi  ve  Reanimasyon  Kliniği +Yoğun  Bakım  Ün., Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Genel  Cerrahi  Kliniği, Genel  Dahiliye  Kliniği, Göz  Hastalıkları  Kliniği, Çocuk  Hastalıkları  Kliniği, KBB, Radyoloji  Kliniği)
Uzman Doktor: 
(Patoloji Kliniği , Acil Tıp Kliniği , Tıbbi Biyokimya Kliniği , Kadın Doğum Kliniği VE YENİDOĞAN , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji , Diş Kliniği , Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz , Anestezi  ve  Reanimasyon  Kliniği +Yoğun  Bakım  Ün., Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği , Genel  Cerrahi  Kliniği , Genel  Dahiliye  Kliniği , Göz  Hastalıkları  Kliniği , Çocuk  Hastalıkları  Kliniği , KBB, Radyoloji  Kliniği )
Pratisyen Hekim
Eczacı
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni)
Hemşire 
Ebe
Laboratuvar Teknisyeni
Anestezi Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
ATT
Elektrik Teknikeri

2- PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR
2-a) Genel Şartlar: 
1) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 
2) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
5) Herhangi bir nedenle yurtdışına çıkış yasağı olmamak. 

2-b) Özel Şartlar:
1) (Doktor personel için) Türkiye’deki tıp fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden birinden mezun olmak. Uzmanlar ve eğitim sorumluları için bir anabilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.
2) Klinik şefleri ve eğitim görevlilerinin görevlendirme süresi bir aya kadar, uzman doktorların görevlendirme süresi ise en az iki ay olacaktır.
3) Herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğünün bulunmaması,
4) Hemodiyaliz ve Yoğun bakım ünitesinde çalışmak için başvuran pratisyen hekim adaylarının sertifikalarının fotokopisini başvuruda iletmeleri gerekmektedir. 
5) Sorumlu Hemşire olarak başvuru yapacak adayların, Bakanlığımıza bağlı hastanelerde son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) yıl süre ile Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı ve Servis Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmış olanlar, kurumlarından alacakları belgeyi başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
6) Hemşire ve ebelerden Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Hemodiyaliz sertifikasına sahip olanlar, sertifikalarını başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
7) Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Hemodiyaliz ünitelerinde son beş yıl içerisinde en az üç yıl çalışmış olanlar, kurumlarından alacakları belgeyi başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
8) Başvuracak adayların İngilizce ve/veya Arapça dillerinden en az birini bilmeleri ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular 14 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir.
Adaylar, ilan ekindeki bilgi formunu doldurup süresi içerisinde nyalahospital@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Görevlendirilmesi uygun görülen personeller  www.saglik.gov.tr  ve www.saglik.gov.tr/DAGM adreslerinden ilan edilecektir.
Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi nyalahospital@saglik.gov.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
ayşe 2 yıl önce

listeler ne zaman belli olacak bilen varmı?

Misafir Avatar
isimsiz 2 yıl önce

sudan görev listesi ne zaman belli olur acaba bilen var mı?

Misafir Avatar
ö k @Tıb.sek 2 yıl önce

görevlendirmenin suresini bilen varmı ?

Misafir Avatar
Ebru kaya 2 yıl önce

nasıl başvuru yaptınız başvuru formunu açamadım ve doldurmadım haliylede gönderemedim

Misafir Avatar
akşam 2 yıl önce

şöfer alımıda varmı

Misafir Avatar
technik 2 yıl önce

listeler kesin hazırdır eminim buna ... sadece dışarıya karşı haber veriyorlarki hakksızlık yapmıyoruz herkes başvursun biz seçeriz gibi bir anlam çıkartmamıziçin .bari bunu da yapmasınlar insanların umutlarınıda çalmasınlar bence.
emin olduğum tek konu varki türkiyede işleyen hertürlü torpil adam kayırıcılık burdada işleyip listeler daha ilan dan önce belirlidir ....

Misafir Avatar
gamze 2 yıl önce

acaba geçici suremi yoksa süreklı mı kalınacak ..

Misafir Avatar
Tıb.sek 2 yıl önce

bende tıbbi sekreterim. hastanenin kurucu başhekimi ile bu konuyu konuştum neden tıbbi sekreterler gidemiyor diye.bana söylediğine göre bölge halkından insanlar sekreterlik hizmetlerini vereceklermiş. malum kayıtlar arapca tutulacakmış.kargo bedava
kargo bedava

tıbbi sekreter maaşları
tıbbi sekreter maaşları

Haberi Oku